Aprílové setkání

Aprílové setkání
Diskusní setkání na téma novela zákona o Vojenském zpravodajství – kybernetická obrana ČR
Dne 11. 4. 2019 se uskutečnilo další setkání ze série odborně-vzdělávacích a společenských akcí z cyklu Metamorfosa pod hlavičkou společnosti TATE International, s.r.o., a to pod názvem „Aprílové setkání“. Hlavním diskusním tématem byla „Novela zákona o Vojenském zpravodajství – kybernetická obrana ČR“.

Setkání se uskutečnilo za podpory společností Cisco, Fidelis Cybersecurity, IBM, ICZ a Palo Alto Networks, kterým tímto děkujeme. Pod moderátorským vedením Lukáše Klášterského, CTO Erste Group a předsedy programového výboru IS2 2019, přijali pozvání k diskusi hlavní hosté večera Jan Beroun, ředitel Vojenského zpravodajství, Ondřej Filip, ředitel CZ.NIC, Josef Prokeš, ředitel správní sekce ÚOOÚ, Ondřej Profant, poslanec a předseda podvýboru pro e-Government a Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele NÚKIB.
Image
Image
Jelikož v roce 2017 byla diskuze na toto téma značně živého charakteru, očekávala se bohatá debata i letos. Nakonec však mezi účastníky na nutnosti a podobě této novely panovala relativní shoda, kdy přímí odpůrci byli ve značné menšině. Není tajemstvím, že se Vojenské zpravodajství snažilo zpětnou vazbu rozličných entit k předchozímu návrhu vzít v potaz a průběh debaty svědčil o tom, že Vojenské zpravodajství bylo v této snaze minimálně zčásti úspěšné.

Nejdříve byla novela představena ředitelem Janem Berounem, jenž popsal změny, jichž oproti předchozímu návrhu dostála. Diskuze poté plynule přešla k všeobecAprílové setkání nému vnímání kybernetické obrany a otázce, zdali a jak by měl stát podobným způsobem do kybernetického prostoru zasahovat.

Dalším tématem byla důvodová zpráva plošného sběru metadat a možnosti zneužití těchto dat v rámci selhání kontrolního mechanismu k přístupu k těmto informacím. Jan Beroun diskutující ujistil, že tato data chrání přes tucet ochranných opatření a selhání jednotlivce je v tomto případě v podstatě vyloučené.
Zmíněn byl pak i další časový harmonogram, kdy Jan Beroun nastínil hrubý odhad časování návazných kroků jako například předložení novely parlamentu.

Po oficiální části programu se rozvinula neformální diskuse v malých skupinkách, která pokračovala ještě dlouho po ukončení oficiální části.
18:00 příchod
18:30 moderovaná diskuse
20:00 volná diskuse, doprovodný program
22:30 závěr večera
11.4.2019
Cafe de Paris
Velkopřevorské nám. 4,
118 00 Praha 1
Partneři
Image
Image
Image
Image
Image
Organizátor
Image