Nutné kroky k bezpečnému zdravotnictví - IV.část

Akce se koná pod záštitou
ministra zdravotnictví Vlastimila Válka,
místopředsedy Výboru pro zdravotnictví PS PČR a FTN Toma Philippa,
předsedy Rady Asociace krajů ČR Martina Kuby
a pod záštitou NÚKIB.
Image
Image
Image
Image

O Akci

Akce Metamorfosa 2023 – „Nutné kroky k bezpečnému zdravotnictví – část IV“ se uskuteční 20.4.2023 v Kongresovém centru ÚVN v Praze.

Jedná se o již čtvrtou část stejnojmenné akce z cyklu Metamorfosa. Kromě osobních zkušeností managementu IT českých nemocnic bude tématem snaha o zvýšení povědomí o kyberbezpečnosti a nutnosti mít vypracovanou strategii bezpečného zdravotnictví. Závěrem shrneme, co strategie bezpečného zdravotnictví nemá opomenout a co jí může posunout do vizí příštích let.

Na akci vystoupí

 • Tom Philipp – poslanec a místopředseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR a FTN
 • Pavel Piler – ředitel Úrazové nemocnice Brno a Nemocnice Milosrdných bratří Brno
 • Petr Foltýn – náměstek ředitele pro IT, FN Ostrava
 • Tomáš Iránek – Uherskohradišťská nemocnice a.s.
 • Jan Kolouch – CESNET
 • Adam Kučínský - NUKIB
 • Jakub Machka – FN Plzeň a Nemocnice Na Homolce
 • Peter Mešťaník -  Fakultní nemocnice Brno
 • a další …

Program Akce

8:30 – 9:00
Registrace 

9:00 – 9:10
Úvodní slovo
Milan Blaha - vrchní ředitel, Ministerstvo zdravotnictví ČR

9:10 – 9:30
Vít Lidinský  -  Ministerstvo zdravotnictví ČR – Schéma sdílení zdravotnické dokumentace v návaznosti na vypsané výzvy IROP eHealth a NPO Interoperabilita II.

9:30 – 10:00
Jan Kolouch - CESNET - Role a úloha SOC v organizaci

10:00 – 10:30
Petr Foltýn - FN Ostrava – Bezpečnostní trojboj, aneb co nechybí ve strategiích bezpečného zdravotnictví

10:30 – 10:45
Přestávka

10:45 – 11:15
Adam Kučinský -  NUKIB – Aktuální zpráva pro zdravotnictví o NIS2

11:15 – 11:45
Filip Matějka - FN Olomouc - Pohled na mHealth aplikace optikou zdravotnického prostředku

11:45 – 12:05
Romana Konvičková - Microsoft - Reálný kybernetický útok - jak vypadal a jak se mu ubránit?

12:05 – 13:00
Oběd

13:00 – 13:20
Peter Měšťaník - FN Brno - název přednášky bude doplněn

13:20 – 13:50
Jakub Machka - FN Plzeň a Nemocnice Na Homolce - Praxe při řízení kybernetické bezpečnosti v nemocnici

13:50 – 14:10
Tomáš Hlavsa - EVIDEN - Prediktivní bezpečnost ve zdravotnických zařízeních

14:10 – 14:30
Přestávka

14:30 – 16:00
Panelová diskuse - moderátor Petr Foltýn, náměstek ředitele pro IT, FN Ostrava

 • Tom Philipp - poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR a přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3.lékařské fakulty UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice
 • Pavel Piler - ředitel Úrazové nemocnice Brno a Nemocnice Milosrdných bratří Brno
 • Peter Měšťaník - náměstek pro IT FN Brno
 • Tomáš Iránek - Manažer kybernetické bezpečnosti, Uherskohradišťská nemocnice
 • Vít Lidinský - Manažer kybernetické bezpečnosti, Ministerstvo zdravotnictví ČR

TATE International si vyhrazuje právo na případnou úpravu programu. 

 

20.4.2023
Kongresové centrum ÚVN (budova CH2)
U Vojenské nemocnice 1200/1
Praha 6-Břevnov
162 00
Zobrazit na mapě...
Záštita
ministra zdravotnictví Vlastimila Válka
Záštita
NÚKIB
Ing. Tomáš Krejčí
Záštita
předsedy
Rady Asociace krajů ČR
Partneři
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Organizátor
Image